Den Váš i Příhody – a také náš

Minulý měsíc se žáci naší školy zúčastnili výchovného hudebního koncertu, který je měl seznámit s životem a tvorbou významného vodňanského houslisty Váši Příhody. Na tento koncert se připravovali již několik měsíců předem. Po poutavém a nadšeném motivačním povídání s paní Pavlou Žílovou měli vytvořit literární text či výtvarné dílo, které by ztvárňovalo spojnice mezi životem a dílem Váši Příhody a Antonína Dvořáka. I přes počáteční nejistotu se výtvarné i literární práce velmi povedly. Obrázky jsou vystaveny ve foyer kulturního střediska. Literární práce zazněly v podání samotných autorů jak na čtvrteční vernisáži, tak během výchovného koncertu. Dotvořily tak krásně jeho atmosféru. Studenti byli za své práce odměněni perníkovými houslemi, které jim budou Vášu Příhodu připomínat. Děkujeme oceněným – Lucce Majerové, Katce Madarové, Vendule Hejpetrové, Markétě Prajerové, Anně Kulířové, Míše Vlasákové a Vašku Heřmanovi – za pěknou reprezentaci školy před vodňanskou veřejností.
                                                                        Mgr. Marie Karfíková