Únik z totality do svobody

Týmová úniková hra, kterou museli žáci zvládnout i přes jisté obtíže v týmu. Jeden z týmu měl zavázané oči, neboť mnoho občanů bylo vůči režimu “slepých”, jeden musel držet v každé ruce kámen, neboť doba to byla těžká, jeden měl zalepená ústa, neboť nebyla svoboda slova a jeden spoutané ruce, neboť do vězení se dostal kde kdo.

Hra proběhla ve třídách sekunda, tercie, kvarta, sexta a septima. Všichni si řešení úkolů užili, skládali puzzle  významných osobností totalitní doby, hledali definice slov (tranďák, vekslák, mánička…), porovnávali ceny běžného nákupu tehdy a dnes,  naučili se pionýrský slib, rozluštili nápis v azbuce.

Těm, kteří “unikli”, byla slavnostně předána trikolora. 

 

                                                                                                        Mgr. Petra Kochrdová, Mgr. Klára Hunešová