TalentAkademie jihočeských nadějí

Třetí TalentAkademie jihočeských nadějí navazuje na předchozí dvě kola tohoto programu, jehož cílem je vybrané studenty seznámit podle jejich zájmů s obory, kterým by se chtěli věnovat po ukončení studia na gymnáziu. Hlavním tématem současného programu byla medicína a lékařství, určené budoucím adeptům studia lékařství na univerzitách.

Program byl rozčleněn do tří dnů od 4. do 6. listopadu. Ze sedmnácti gymnázií jihočeského kraje bylo k účastí vybráno celkem 32 studentů. V pondělí jsme se sešli v hotelu Budweis, kde jsme byli po zbylé dny ubytovaní. Poté co jsme se vzájemně představili, následovala přednáška v konferenčním sále z gastroenterologie, vedená prim. MUDr. Ivem Horným. Přednáška nám více přiblížila tento obor, a také jsme se dozvěděli o nejnovějších vyšetřovacích metodách. MUDr. Ivo Horný je primářem interního oddělení ve Strakonicích, kde gastroenterologické pracoviště patří mezi nejlepší. Po obědě program pokračoval v Nemocnici České Budějovice. Zde nás mile přivítal ředitel nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. a déle jsme se rozdělili do tří skupin, které se vydaly na určená pracoviště. Prvním pracovištěm, které naše skupina navštívila, byla katetrizační laboratoř, kde se nás ujal MUDr. Ladislav Pešl. Seznámil nás s prací katetrizačního týmu, zejména s technikou zavedení katetru přes radiální tepnu až do srdeční dutiny a koronárních tepen. Dalším stanovištěm bylo chirurgické oddělení. Jedno z pracovišť je vybaveno robotem da Vinci X, na kterém jsme měli možnost si vyzkoušet simulovanou preparaci tepny. Operace s robotem se nám velice zamlouvala a proběhla bez komplikací. V programu bylo i seznámení s hyperbarickou komorou v praxi. Cílem této léčby je urychlení hojení onemocnění končetin s postiženým tepenným řečištěm. Před opuštěním nemocnice jsme se jako skupina vyfotili před nápisem Nemocnice České Budějovice. Po návratu jsme se konečně ubytovali a vyslechli zajímavou přednášku profesora MUDr. Roberta Lischkeho, předního hrudního chirurga, o transplantaci plic. Vyvrcholením prvního dne byl společenský večer, kde byla přítomna řada významných osobností. V krátkém projevu nás pozdravila a zdůraznila význam této činnosti krajská hejtmanka Ivana Stráská. Dále organizátoři a zakladatelé MUDr. Martin Kuba, ředitel Gymnázia Česká Mgr. Antonín Sekyrka a Pavla Vandasová. Večera se také zúčastnili ředitelé gymnázií a nemocnic. Podrobné informace o Karlově univerzitě a studiu nám sdělil rektor univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima.  Po ukončení této části následovala večeře a méně formální část večera. Byli pozvání i rodiče studentů.

Druhý den probíhaly ukázky praktické medicíny v nemocnicích v Písku a ve Strakonicích. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Naše skupina jela do Strakonic. Začali jsme návštěvou hemodialyzačního oddělení, pokračovala návštěva anesteziologie a resuscitace (ARO), kde jsme se blíže seznámili s provozem pracoviště. Nechyběla zde ani ukázka magnetické rezonance a bližší pohled na ultrazvuk. Prohlídku nemocnice jsme zakončili obědem v místní jídelně. Po příjezdu zpět na hotel nás čekala přednáška z oboru plného adrenalinu a tím je Integrovaná záchranná služba. Přednášel nám ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý, MBA. Ten nám přiblížil problematiku minulých let. Nakonec jsme se mohli podívat do přistavené sanitky. Pro nás snad nejzajímavějším oborem byla kardiologie a kardiochirurgie. Tyto dva obory nám rozšířili pánové MUDr. Ladislav Pešl a doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc. Od těchto elit jsme byli hlouběji pohlceni do problematiky nemocí oběhového systému, respektive myokardu. Nejvíce nás zaujal vliv minerálů na tento sval. Večer jsme měli možnost se dozvědět velké kvantum informací v rámci medicíny zaměřené na sport, díky olympioničce Mgr. Kateřině Neumannové. Paní Neumannová nám ukázala že když si za něčím člověk tvrdě stojí, tak dokáže dosáhnout svého cíle i přes všechna úskalí.

Třetí a zároveň závěrečný den byl zahájen informacemi o nemocech pohybového ústrojí. V zajímavé přednášce prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., přednosty ortopedie nemocnice Na Bulovce, kde nám podal informace o umělých náhradách zejména kyčelních a kolenních kloubů. Následující sdělení MUDr. Bohuslava Kuty, nám umožnilo upřesnit naši představu o náročném oboru intenzivní medicíny a anesteziologie, která je zaměřená, nejen na urgentní, ale i náročné pooperační stavy po různých operacích v jednotlivých oborech (kardiochirurgie, traumatologie, neurochirurgie). Z radiologie nám bylo prezentováno mamografické vyšetření svým významem v prevenci nádorovitých onemocnění prsu. Byl zde vyvrácen mýtus o opakovaném stlačování a ozařování prsou. Stlačování nemá žádný vliv na vznik karcinomu prsu a pokud se týče radiace, rovná se dávce, kterou obdržíte po tří- hodinovém sledování televize.

Vyvrcholením celé třídenní akce byla tisková konference s medii. Byl vyhodnocen průběh a předány certifikáty účastníkům.

                                                                                                                      Bohuslav Laněk, Karel Laněk, 2. VG