Třída budoucnosti v Bruselu

Během podzimních prázdnin jsem absolvovala dvoudenní seminář v Bruselu na téma Aktivní žák ve vyučování. Seminář vedl zkušený pedagog Bart Verswijvel a probíhal v tzv. Třídě budoucnosti. Účastnili se pedagogové ze Španělska, Malty, Slovinska, Chorvatska a Kypru.

Modelová třída budoucnosti je vybavena nejmodernější technikou a je rozdělena do šesti zón.  Jednotlivé části jsou pojmenovány podle činností, ke kterým žáky vybízejí (zkoumej, tvoř, spolupracuj, diskutuj, prezentuj a tvoř) a jsou vybaveny tak, aby měli žáci dostatek prostoru, pohodlí, materiálů i technologií ke své práci. Cílem těchto učeben je omezení frontální výuky a aktivizace žáků ve výuce. Jednotlivé zóny podporují diferenciaci výuky a umožňují všem žákům podílet se aktivně na vyučování.

Během seminářů jsme si vyzkoušeli různé zajímavé aplikace, které žáky aktivně vtáhnou do výuky. Jedním z cílů tohoto semináře bylo získání nových kontaktů a navázání spolupráce na eTwinningovém projektu a následně projektu Erasmus+.

Třída budoucnosti se dá vytvořit i v našich podmínkách, nezáleží na množství nejnovějších technologií jako spíš na nápadu, novém uspořádání třídy, investice do netradičního vybavení a ochotě zkusit to jinak. Třída se dá vhodně využít nejen k výuce cizích jazyků a k práci na projektech, ale také ke skupinové práci na různých stanovištích, což je možné realizovat v jakémkoliv předmětu. Vytvoření třídy budoucnosti na naší škole je dalším krokem k aktivní práci na mezinárodních projektech a zpestření výuky dalších předmětů. 

                                                                                                                                       Mgr. Petra Kochrdová