CodeWeek 2019

První CodeWeek je za námi! V hodinách anglického jazyka se mé skupiny ze tříd prima, sekunda, tercie, sexta a septima zapojily do evropského týdne programování. Je to projekt, který propaguje kreativitu, řešení problémů i metodu CLIL. 

Programování, nebo chcete-li kódování, je proces návrhu řešení problému, kdy nejprve musíme problém analyzovat, pochopit, najít postup řešení a zapsat do programu. Počítač následně naše příkazy vyplní a problém vyřeší. S logickým řešením problému a vytvářením vhodných a kreativních postupů se setkáváme v každodenním životě, 

Nejprve jsme si společně uvědomili, že logické a kreativní řešení problému, čili “programování” vlastně využíváme denně, například při snídani (nejdřív chleba namažu a potom si ukrojím nebo ukrojím krajíc, který si potom namažu), v situacích, kdy někam jdeme nebo někomu ukazujeme cestu (půjdu 200 metrů rovně a zatočím doprava nebo zatočím doprava a půjdu 200 metrů rovně). Poté jsme si prakticky vyzkoušeli blokové programování v anglickém jazyce. Úspěšní řešitelé obdrželi certifikát o absolvování základního kurzu programování “The Hour of Code”. Hodiny jsme si společně užili a těšíme se na další ročník, CodeWeek 2020.

                                                                                                                                                               Mgr. Petra Kochrdová

Některé úspěšně získané certifikáty našich studentů: