Připravujeme nový Erasmus+ projekt

Základní škola a Gymnázium Vodňany připravuje nový Eramus+ projekt zaměřený na ekologická témata. Na Eramus+ konferenci v Bratislavě, kde Českou republiku zastupovala právě jen naše škola, byla domluvena projektová spolupráce škol z České republiky, Portugalska, Kypru, Polska a Slovenska.  Projekt bude zaměřen na studentské výměny zúčastněných zemí.

                                                                                                                     PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.