Novohradské hory – exkurze

V pátek 11. 10. jsme s třídou 3. VG absolvovali geograficko-historickou exkurzi v oblasti CHKO Blanský les a v novohradském předhůří. První zastávkou byl nedostavěný paulánský kostel a klášter v Kuklově. Dále jsme pokračovali do Římova, kde jsme mohli nahlédnout do útrob hráze vodní nádrže Římov – hlavního zdroje pitné vody Jihočeského kraje. Dále jsme pokračovali do poutního barokního kostela v Dobré Vodě. Poslední destinací bylo Terčino údolí u Nových Hradů – anglický park, vybudovaný v romantickém slohu hrabětem Buquoyem na konci 18. století.

Radek Hrdlička a Luděk Polák