Evropský den jazyků a Totalita v ČB

Zatímco v loňském roce jsme si ke dni jazyků na gymnáziu připravili vlastní program, letos jsme se rozhodli přijmout nabídku workshopů připravených v DDM v Českých Budějovicích (ve spolupráci například s Eurocentrem či Goethe Centrem). Do Budějovic jsme ve čtvrtek 26. 9. vyrazili plni očekávání, protože přesný program jsme dopředu neznali. Musím říci, že tentokrát se nám vyplatilo trochu zariskovat, protože žákům se líbíly workshopy připravené jak českými lektory, tak rodilými mluvčími. Měli možnost si procvičit konverzaci v anglickém a německém jazyce, ale také si zahrát zábavné hry na zopakování slovní zásoby a přiučit se něco nového z reálií anglicky a německy mluvících zemí. Inu, “risk je zisk”. Příští rok bychom se rádi vypravili oslavit tento den opět do Českých Budějovic.

                                                                                                                                  Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.

 

Ve čtvrtek dne 26. 9. 2019 se třídy II. NG, III. NG a IV. NG. vydaly do Českých Budějovic na cizojazyčný program.

První částí tohoto dne bylo promítání projektu Totalita na náměstí Přemysla Otakara II. Mezi tím, co jsme čekali, až na nás přijde řada, nám paní učitelka Melounková ukázala Bludný kámen u Samsonovy kašny, na kterém bylo údajně popraveno deset tovaryšů, kteří prý odporovali rychtáři. Projekce probíhala v ohromném nafukovacím stanu, kde jsme si pustupně lehli na lehátka, ze kterých jsme následně sledovali projekci. Při ní jsme si mohli živě představit atmosféru za komunismu v Československu.

Jelikož nás bylo mnoho a nemohli jsme se všichni vejít do místního DDM, museli jsme se rozdělit na dvě skupiny. Jedna ze skupin se vydala na program (Evropský den jazyků) do DDM a druhá šla na prohlídku města a vyhlídku z Černé věže. Poté, co jsme vyšli 225 schodů do výšky 46 metrů, jsme měli výhled na celé České Budějovice. Pak jsme měli hodinový rozchod na Lannově třídě, kde si každý mohl koupit něco k obědu.

A konečně přišla řada na hlavní program dne. Rozdělili jsme se podle jazykové úrovně do skupin na anglický a německý jazyk. V anglické skupině jsme rozebírali zajímavosti a základní fakta ohledně Velké Británie a povídali si mezi s sebou v angličtině. V němčině byl program obdobný.

Z výletu máme celkově pozitivní dojmy.

                                                                                                                 Julie Fleischmanová a Lucie Pěchoučková, tercie

Pár minut po osmé hodině jsme vyrazili směrem České Budějovice, kde naše cesta nejdříve vedla na multimediální výstavu Totalita, kde jsme v kupoli nad našimi hlavami shlédli krátký film o tom, jak to tady fungovalo za komunistického režimu. Potom jsme se vydali na jazykové workshopy. Nejdříve si s námi anglicky povídal Londýňan. A po krátkém rozchodu nás německy učila Němka Manuela, se kterou jsme si poslechli německou písničku “80 Millionen”. A také jsme od ní dostali česko-německý slovník. Věřím, že si to celá třída užila.

                                                                                                                                 Terezie Bártová, kvarta

Dne 26. září 2019 jsme jeli s naší třídou, tercií a kvartou do Českých Budějovic. Na náměstí Přemysla Otakara II. jsme šli společně do velké nafukovací koule – stanu, kde nám promítali, jak probíhala totalita. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla na jazykové workshopy a druhá skupina šla na prohlídku města. Když jsme skončili s dopoledním programem, měli jsme rozchod na oběd. Poté jsme se sešli a obě skupiny šly na workshopy. Opět jsme se rozdělili do skupinek podle toho, jak jsme pokročilí a jestli půjdeme na německý či anglický jazyk. Tento den byl velice super a doporučuji jak Černou věž, tak i jazykové workshopy :o)

                                                                                                                                 Eliška Zíková, sekunda

Dne 26. září se třídy II., III. a IV. NG zúčastnily akce Den jazyků. V 8:30 jsme dojeli do Českých Budějovic, poté jsme šli na náměstí Přemysla Otakara II. Tam nám paní Melounková řekla zajímavosti o náměstí. Také jsme zde viděli obrovskou kupoli, kde nám promítli dvacetiminutový film o socialismu. Dále si nás paní učitelky rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina šla na prohlídku města a Černou věž, druhá skupina šla na první jazykový workshop. V budově DDM už nás čekali lektorky a lektoři. Náš workshop trval hodinu, po něm jsme měli rozchod na oběd. Ve 12 hodin jsme šli na další workshop (Aj pro pokročilé). Poté jsme šli na zastávku a jeli jsme autobusy až do Vodňan.  Tato akce se mi líbila :o)

                                                                                                                      Magda Hronková, sekunda