Třída 1. VG v Lanovém parku Libín

Sešli jsme se úplně všichni, 18 studentů a třídní, v Prachaticích. Autobusem jsme se vyvezli na Libínské Sedlo a odtud jsme šlapali pěšky na vrchol Libína.

Cestou přes rozkvetlou prosluněnou louku nad Sedlem jsme poznávali byliny, jejichž názvy jsme se naučili na nedávném botanickém kurzu. A šlo nám to dobře. Pan Truhlář by nás jistě pochválil.

Cesta byla trochu podmáčená po nedávném lijáku, ale vzduch byl vlahý a svěží, tak jsme svižně stoupali k vrcholu. Minuli jsme libínskou rozhlednu a vzápětí nás uvítal lanový park v krásném stinném prostředí mohutných korun smrků, v tichu, které přerušoval jen zpěv ptáků.

Na zvolenou panoramatickou trasu se nás pustilo jedenáct. Někteří borci, např. Tonička a Jakub, lezli jako opice, jiní, např. Annemarie nebo Markéta, s překážkami trochu zápasili, ale odvážně a bez řečí překonávali svůj strach. Prvolezec Tina se rozhodla, že prověří také zkušenost instruktora, když se nechala přes jednu překážku tak trochu přenést v náručí. Zjistila, že je na instruktora spoleh, tak dál to zvládla sama.  

Výlet jsme ukončili posezením na prachatickém náměstí. Bylo to moc fajn.

                                                                                                                                                          Ivana Kalivodová, třídní učitel