Ligra proti rakovině

 

V letošní sbírce se nám podařilo vybrat celkem

11 170 Kč.

Děkuji všem dárcům a také ochotným studentkám!

 

Mgr. Klára Hunešová