Projekt Starověké Řecko

V průběhu měsíce března probíhal v  hodinách dějepisu v prvním ročníku VG projekt Starověké Řecko. Studenti se rozdělili do několika skupin, v kterých mapovali např. postavení žen ve Starověkém Řecku, zkoumali jídelníček starých Řeků, vyráběli z kartonů repliky řecké výzbroje či vytvářeli kvarteto na staré řecké báje a pověsti. Cílem tohoto projektu bylo zatraktivnit hodiny dějepisu, uvést žáky do pohybu a nenásilnou formou, jak by řekl Komenský školou horu, naučit nové poznatky o Starověkém Řecku. Na zdech a nástěnkách školy bude projekt prezentován i ostatním žákům. Za kreativitu a nadšení studentům I. VG děkuji:)
 
                                                                                                                                                                            Mgr. Michael Sekyrka