Respekt, tolerance a úcta

„V úterý 19. 3. se naše třída zúčastnila preventivního programu: „Respekt, tolerance, úcta.“ Na úvod jsme dostali za úkol napsat naše přání, co bychom rádi během čtyř hodin dělali a nedělali. Mohli jsme také napsat někomu vzkaz. Lektorky pro nás měly „v rukávu“ připraveno mnoho her. Na kartách byly vyobrazeny různé situace. My jsme si měli vzít jednu až dvě karty a popsat, co na nich je. Brzy jsme zjistili, že na danou situaci na obrázku lze nahlížet z několika různých úhlů („nikoliv tupých“ :o) Zajímavé bylo, že každý mohl vidět něco jiného. Také jsme si měli dát indiánské jméno, jež by nejlépe vystihovalo naši povahu. Nakonec jsme zjišťovali, hledali a nacházeli, co máme ve třídě společného. Já osobně jsem se dnes naučila lépe vcítit do druhého. Pochopila jsem, že není špatné mít jiný názor a umět si ho obhájit. Naopak si také přiznat, že se mýlím, umět se omluvit. Myslím si, že každý z nás si „ve vší úctě“ odnesl to své.“

                                                                                                                                                                                         Magda Hronková

„Do primy dnes přišly Janča a Štěpánka, které nám primánům vyprávěly něco na téma TOLERANCE A RESPEKT. První hodinu jsme se vzájemně představovali a říkali své vlastnosti a přirovnávali je k zvířatům. Poté na papírky napsali: 1. co chtějí během programu, 2. co nechtějí během programu, 3. vzkaz. Druhou hodinu dočítaly papírky a pak na tabuli jedna z holek nakreslila obrázky, které symbolizovaly pravidla, např. přeškrtnutý mobil znamenal zákaz mobilů. Poté nám položily otázku: „Co si myslíte, že je respekt a tolerance?“ V posledních pěti minutách jsme si prohlíželi obrázky na kartách a hledali v nich respekt a toleranci nebo nerespekt a netoleranci. Třetí hodinu jsme na začátku hráli „dostihy“, každý řekl, v čem na kartě, kterou si vybral, vidí respekt a toleranci nebo nerespekt a netoleranci. Poslední hodinu jsme na papírek napsali, co máme rádi, např. youtubery, styl hudby, ale od každého jen dvě věci (např. Wedry a MenT). Potom jsme se rozdělili do dvojic holka + kluk a našli šest společných věcí, které máme rádi, dále pak do skupin po 6-8 a našli 5 společných věcí, co máme rádi a poslední „level“ byl najít pět společných věcí, které má ráda celá třída.

                                                                                                                                                                                              Jakub Vlček

„ Dnes se naše třída zúčastnila preventivního programu o respektu, toleranci a úctě. Hráli jsme různé kolektivní hry. Dávali jsme si indiánská jména. Zjišťovali jsme, co má celá naše třída společného. Poučili jsme se o tom, jak se k sobě máme chovat. Myslím, že se nám všem tento program líbil.“

                                                                                                                                                                                              Pavla Stluková

„ […] Hráli jsme různé hry a hlavně si povídali o daném tématu. Zkoušeli jsme se jako celá třída dohodnout na pěti věcech, které máme rádi. Bylo to těžké, ale nakonec jsme se dohodli. Program se mi líbil a byl to dobře strávený čas se třídou.“         Katka Machová