Projekt Edison 2018/2019

     „První týden nového pololetí začala pro studenty dlouho očekávána akce, již tradičně se totiž naše gymnázium zúčastnilo projektu Edison, a tak nám přijeli studenti z různých krajů světa pomocí prezentací přiblížit svou kulturu. V letošním roce k nám zavítali Arina z Ruska, Calvin z Austrálie, Igor z Brazílie, Nina z Gruzie a v neposlední řadě Tsania z Indonésie. Za pouhý týden si tak studenti obohatili znalosti nejen ze zeměpisu, ale také z angličtiny, tudíž byl tento týden jako každý rok skutečně inspirující. Ve čtvrtek byly prezentace zpestřeny Global Village, na které jsme měli možnost potěšit své chuťové pohárky pokrmy z různých zemí. Myslím, že mluvím za všechny studenty, když si troufám tvrdit, že letošní ročník byl skutečně vyvedený a všichni jsme si ho užili.“                        Vojtěch Brož, IV. NG

 

     Tento projekt mohl být realizován díky organizaci Aiesec České Budějovice. Vizí tohoto projektu je tolerance české společnosti k různým kulturám a národům, jejich příznivé společné soužití, omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra vyvolaná zahraničními stážisty oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium cizích jazyků mezi žáky a učí je nebát se odlišností.

     Projektu se účastnili žáci od třetích tříd ZŠ až po maturitní ročník Gymnázia.  Pro některé z nich to bylo první setkání s cizí kulturou a první možnost použít angličtinu, kterou se někteří učí teprve půl roku. Musím říci, že všichni třeťáci i čtvrťáci byli v hodinách aktivní, velmi hezky odpovídali na otázky o sobě, své rodině, domácích mazlíčcích a zálibách, které jim Igor pokládal. Dokonce mu na památku vyrobili české vlajky.

     Kvůli projektu jsme na celý týden kompletně změnili rozvrhy. Stážisté měli každé dopoledne dva devadesátiminutové bloky, ve kterých promítali své připravené prezentace. Představili nám jedinečnou kulturu svých zemí, připomněli základní geografické údaje, ukázali nám turisticky zajímavá místa a vždy byl prostor pro dotazy a další diskuzi, čímž umožnili studentům uplatnit jejich znalosti angličtiny.

    V odpoledních hodinách měli naši lektoři příležitost poznat nejen město Vodňany, ale například také zámek Hluboká nebo navštívit pivovar. Bonusem byl výlet do Písku, prohlídka města a společná laser game.

    Stážisté byli ubytováni v rodinách, což byla pro naše studenty nejen jedinečná příležitost konverzovat v anglickém jazyce, ale také možnost dozvědět se mnohem více o životě v daných cizích zemích. Chtěla bych tímto velmi poděkovat všem hostitelským rodinám, bez nichž bychom tento projekt nemohli realizovat.

                                                                                                Mgr. Petra Kochrdová