Zeměpisná olympiáda – úspěchy

V okresním kole se v kategorii C na 1. místě umístil Radek Brabenec ze IV. NG, v kategorii B
získal 3. místo Aleš Sochor z II. NG a v kategorii D 3.místo Stanislav Šesták ze 3.VG.

Gratulujeme!