Úspěchy v olympiádách z českého jazyka

Olympiády z českého jazyka se zúčastnily Čeňka Ryšlinková ze 4. VG a Michala Kutá z 2. VG.  Čeňka se stala vítězkou okresního kola v kategorii SŠ a postupuje z 1. místa do krajského kola, Michaela obsadila krásné 5. místo. Oběma studentkám blahopřejeme ke skvělému umístění a Čeňce držíme palce v krajském kole. 

V I. kategorii se v okresním kole na 4. místě umístil Vojtěch Brož z IV. NG a  na 6. – 7. místě Tereza Šrámková z IV. NG. Oběma studentům také gratulujeme.