Beseda s Kareemem Tahou

Poslední hodiny obyčejného středečního vyučování byly pro žáky tercie a kvarty zpestřeny besedou s egyptským aktivistou ve spolupráci s Amnesty International. Pan Kareem Taha nás seznámil s  politickou situací v Egyptě, s cenzurou, která je v zemi široce rozšířená, o demonstracích, na jejichž organizaci se podílel a na jeho následném věznění ve společné cele s členy ISIS a o jeho útěku před trestem smrti  do České republiky. Dále nám pověděl o procesu získávání azylu, který je více než složitý a o jeho integraci do české společnosti, jež pro něj byla obtížná a předsudky lidí mu jeho začlenění rozhodně neulehčovaly. Troufám si tvrdit, že toto setkání bylo pro studenty obou ročníků velice obohacující a hodně je tato beseda naučila.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vojtěch Brož, IV. NG