Olympiáda AJ pro VG – výsledky školního kola

Dne 20. prosince proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce pro VG v rámci výuky v blocích. Zúčastnilo se celkem 7 studentů ze septimy, sexty a kvinty. Studenti byli testováni z poslechu, čtení s porozuměním, gramatiky a konverzace. První tři studentky budou reprezentovat naší školu v okresním kole ve Strakonicích.

1. Madarová Kateřina (3.VG)
2. Kašparová Petra (1.VG)
3. Kotlínová Eliška (2.VG)
4. Mikeš Jakub (2.VG)
5. Veselý Václav (1.VG)
6. Langer Karel (1. VG)
7. Kulíř Ondřej (2.VG)
                                                                                                        Mgr. Jitka Melounková