Klub nadaných dětí při Gymnáziu Vodňany

IQ kroužek, který na naší škole úspěšně funguje již druhým rokem se stal Klubem nadaných dětí podporovaných Mensou ČR. Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Na níže uvedeném odkazu najdete základní informace a fotografie našeho klubu.

V současné době se schází dvě skupinky: v úterý 5.  a 7. vyučovací hodinu.

Řešíme hlavolamy, rébusy, logické úlohy. Hrajeme hry. Děláme pokusy.

Díky Spolku rodičů a přátel ZŠ ve Vodňanech jsme zakoupili nové logické hry a plánujeme před Vánoci uspořádat turnaj.

Těšíme se i na Vás!

Mgr. Klára Hunešová

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=274