Návštěva z partnerské školy ze Slovinska

Ve dnech 4. 10. – 6. 10. nás navštívila paní ředitelka Mag. Renata Zupac spolu se třemi vyučujícími a čtyřmi žáky ze školy Osnovna šola Šentjernej (Slovinsko). S touto slovinskou školou pracujeme na eTwinningovém projektu s názvem “Honey story” aneb Příběh medu. Do tohoto mezinárodního projektu jsou zapojeny třídy I. NG a II. NG, a také proto se dva žáci z primy a dvě žákyně ze sekundy poskytli ubytování pro slovinské žáky.

Hosté se nejprve uvítali s naší paní ředitelkou a po obědě se zúčastnili Bezva dne. Druhý den si prohlédli školu, krátce i Rybářskou školu a vrhli jsme se do práce. Poradili jsme si i s vypnutým elektrickým proudem, který nás v pátek ve škole zastihl a prošli jsme společně materiály, které jsme již v hodinách s žáky vypracovali. Promluvili jsme si také o dalších možných zajímavých činnostech, navzájem jsme se inspirovali. Jedním z bodů bylo plánování programu závěrečné konference k projektu, která se bude konat v prosinci na jejich škole ve Slovinsku. 

Na nástěnkách jsou k vidění výtvarné práce, pracovní listy z angličtiny, text písně o včelkách, kterou se žáci učili, zajímavé novinové články s tematikou Včelařství. Mnoho dalších zajímavých prací je ještě nedokončených, tak je zatím nebudu prozrazovat, ať se máte na co těšit.

Moc děkuji kolegyním Mgr. Zdence Vavruškové Ph.D., Mgr. Marii Karfíkové, Mgr. Jitce Melounkové a Mgr. Zuzaně Libičové za spolupráci na projektu a věřím, že projekt společnými silami úspěšně dokončíme.

                                                                                     Mgr. Petra Kochrdová

no images were found