POVĚSTI A BÁJE aneb PRIMA V KNIHOVNĚ

V pátek 20. září jsme celá I. NG šli místo dvou hodin českého jazyka do městské knihovny na exkurzi, která se týkala bájí a pověstí. Dozvěděli jsme se, že u bájí jde o text, který vypráví o minulosti, ale nejedná se o historicky věrný zdroj. Pověsti vždy vznikaly na základě nějaké skutečné události, na rozdíl od pohádek. Jelikož se už po několik generací šíří mezi lidmi ústně, ztrácejí na pravdivosti. Po tomto úvodu měla pro nás paní knihovnice připravený program. Rozdala nám názvy bájí a obrázky, my jsme měli rozeznat české báje od řeckých a připojit správné obrázky k názvům. Po tom jsme měli možnost půjčit si nějakou knihu. Exkurze se mi velmi líbila, nejvíce se mi líbilo rozeznávání českých a řeckých bájí.     

                                                                      Kateřina Machová, I. NG

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

     V pátek dne 21. září 2018 jsme se společně s celou třídou vydali po velké přestávce s paní učitelkou na návštěvu Městské knihovny ve Vodňanech. Návštěva knihovny byla v rámci českého jazyka.

     Potom jsme se rozdělili do pěti skupin a dostali jsme kartičky, na kterých byly napsané názvy řeckých a českých bájí. Když měly všechny skupiny báje rozdělené, rozdaly se kartičky, na kterých byly natisknuté obrázky z bájí.  Tyto jsme měli následně přiřadit ke kartičkám, na kterých byly napsány názvy bájí. S těmi, které jsme nevěděli nebo jsme špatně přiřadili, nám pomohla paní knihovnice. Když měla skupina hotovo, mohla si prohlížet a číst v knížkách, časopisech a dalších tiskovinách, které se v knihovně nacházejí. Já jsem si společně s Lenkou četla dětskou knížku o koních. Moc se nám líbila. Ještě jsme si prohlédly Encyklopedii koní. Po nějaké době nám paní učitelka řekla, že návštěva v knihovně končí a že společně půjdeme do města na zmrzlinu. Zašli jsme k „Italovi“. Dali jsme si zmrzlinu a někdo si koupil místo zmrzliny pizzu. Když jsme se posilnili, vyrazili jsme zpět do školy na poslední dvě vyučovací hodiny.

     Návštěva knihovny se mi moc líbila a byla i poučná. Dozvěděla jsem se něco o českých i řeckých bájích. Byly to krásné a odpočinkové hodiny českého jazyka. 

 

                                                                                                                Eliška Zíková, I. NG

 

no images were found