Za zimním příběhem do letní Prahy

          V úterý 18. září 2018 studentky a studenti vyššího Gymnázia společně s pedagogickým dozorem podnikli výlet za kulturou do stověžatého hlavního města. Kvůli pomalu se pohybující automobilové koloně jsme tentokrát do samotného centra Prahy dorazili bohužel se čtyřicetiminutovým zpožděním.

          Naše první cesta směřovala za výtvarným uměním renesančních a barokních mistrů. Starší účastníci výletu měli možnost zhlédnout krásná díla známých i neznámých evropských umělců ve Šternberském paláci. Zúčastnili se lektorského programu Významy a symboly v obrazech starého evropského umění, který byl zaměřen na zobrazování světic a světců s důrazem na atributy svatých mučedníků. Studenti si důkladně zopakovali již probranou látku a s přehledem zodpověděli většinu otázek paní lektorky. Potom se již mohli čile ponořit do uměleckých představ malířských mistrů. Na závěr si každý vyřezal z papírového listu svůj osobitý atribut. Naše tvůrčí skupina samozřejmě nešetřila fantazií. A tak pod rukama nás všech vznikly rozmanité symboly všech barev a velikostí. Skupina mladších studentů navštívila Schwarzenberský palác a užila si interaktivní program Hledání baroka. Díky skvělé průvodkyni se jim podařilo vcítit se do mnoha postav zobrazených na barokních obrazech a nalézt hlavní rysy tohoto uměleckého směru. Po zajímavých prohlídkách byla plánována pravděpodobně nejočekávanější část programu dne: Hladoví a žízniví jsme vyrazili do pražských ulic na oběd. Po pauze, při které se někteří stihli nejen občerstvit, ale i nakoupit, jsme se sešli na Václavském náměstí, tradičně u koně. Autobus nás pak převezl k Divadlu pod Palmovkou, kde byl pro nás připraven zajímavý divadelní workshop k večernímu představení hry Nora od severského autora Henrika Ibsena.

          Pod vedením sympatické herečky Anny Bura jsme v autentických divadelních prostorách poznávali charaktery konkrétních postav známého dramatu a snažili se přenést do způsobu života lidí druhé poloviny 19. století. Konec dílny patřil humoru. Zkoušeli jsme vyjádřit a zahrát stereotypy v partnerských vztazích lidí současnosti. Všichni by si za svůj herecký výkon zasloužili Cenu Thálie jako představitelka hlavní role Tereza Dočkalová. Po herecké zkoušce následovala krátká přestávka na večeři. Poté konečně začala hra Nora s nádechem Vánoc! Moderně pojaté představení o společenské situaci ženy hledající svou identitu bylo velice zajímavé. Doprovázela ho živá hudba (klavír a saxofon). Překvapil i akrobatický přechod herce po slacklině. Plní zážitků a dojmů jsme okolo půlnoci dorazili zpět do Vodňan. Výlet za zimním příběhem do prosluněné Prahy se vydařil!

                                                                                                           Zuzana Sladová, 4. VG

no images were found