Světluška 2018

 

V letošní charitativní sbírce na pomoc nevidomým se nám podařilo vybrat částku

16 576 Kč.

Velké díky patří všem dárcům a také dobrovolníkům: Katce, Míše, Elišce, Jitce, Lucasovi a Týně.

Mgr. Klára Hunešová