Primánci mají své patrony

 
Studenti oktávy přivítali na začátku druhého školního dne své mladší kamarády z primy. Každá dvojice primánů si vylosovala svého patrona, který jim nejen ukázal školu, ale nabídl jim i pomoc během školního roku. Třída oktáva darovala novým žákům gymnázia symbolicky hodiny a popřála, aby si čas strávený ve škole hezky užili.
                                                                                                            Mgr. Marie Karfíková
 

no images were found