Liga proti rakovině

V letošní sbírce se nám podařilo vybrat celkem

7 348 Kč.

Děkuji všem dárcům a také ochotným studentkám!

Mgr. Klára Hunešová