Za Zeyerem do galerie

Studenti sexty a septimy se ve čtvrtek 24. května vydali v rámci výuky tématu lumírovci poznávat osobnost Julia Zeyera přímo do jeho pamětní síně v městské galerii. Zde se nachází zařízení z domu, kde spisovatel žil, a také mnoho sběratelských předmětů, které přivezl ze svých cest. Paní Mgr. Velková nejprve velmi poutavě vyprávěla o Zeyerově životě ve Vodňanech a poté se studenty realizovala projekt, který měl představit mnohostrannost spisovatelovy osobnosti. Žáci si spolu s vyplněnými pracovními listy odnesli spoustu zajímavých asociací k osobnosti významného člena vodňanského trojlístku.

Mgr. Marie Karfíková