Best in English 2017

Best in english 2016

Best in inglish 2017

Soutěž Angličtinář roku získala mezinárodní úroveň a od roku 2015 probíhá pod názvem Best In English.

Dne 30. 11. 2017 se naše škola zúčastnila soutěže Best in English.

Angličtinář roku je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 15 – 19 let. Soutěží se ve stanovený den online po celém svě
tě. Soutež probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Test

 • úroveň B1 – C1 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvýše dosaženými body
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

Podmínky účasti

 • soutěž je určena pro studenty SŠ a gymnázií ve věku 15 – 19 let
 • minimální počet 10 studentů z dané školy
 • neomezený maximální počet studentů z dané školy
 • testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v zahraničí, studenti, jejichž mateřský jazyk není angličtina, nebo studenti, kteří nepochází z rodiny rodilého mluvčího anglického jazyka
 • během psaní testu je v učebně IT třeba zajistit dozor učitele
 • studenti potřebují sluchátka pro poslechová cvičení v testu
 • soutěž je zcela zdarma, neplatí se žádný účastnický poplatek

Mgr. Milena Čejková