Olympiáda v českém jazyce

1. a 3. místo v okresním kole Olympiády z českého jazyka
Blahopřejeme Čeňce Ryšlinkové a Vandě Piačkové a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Marie Karfíková