Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ 2017

Úspěch studentů NG v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“

Studenti primy, tercie a kvarty se v říjnu zúčastili V. ročníku kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce “Vícejazyčnost je bohatství”, kterou vyhlašuje Spolek Zaedno, Dům národnostních menšin, Praha 2.

Úkolem bylo vytvořit výtvarné dílo inspirované přečteným cizojazyčným textem a doplnit jej popisky ve svém mateřském jazyce spolu s vybraným cizím jazykem. V hodinách estetické výchovy žáci výtvarně zpracovali komiksové příběhy za velké podpory vyučujících německého jazyka Mgr. Z. Vavruškové, Ph.D. a vyučujících anglického jazyka Mgr. P Kochrdové a Mgr. P. Dudákové.

V konkurenci soutěžíchích 550 dětí ze 40 škol a dalších institucí z celé ČR získala naše III. NG krásné druhé místo v kategorii „Kolektivní práce – starší děti“ za svůj komiks KRÖTI UND DIE ZAUBERBLUME (Želvínek a kouzelná květina). Tercie za komiks obdrží výlet do Techmanie v Plzni.

Další dvě třídy I. NG a IV. NG získaly “Ocenění za vynikající účast” za svá kolektivní díla GRUFFALO AND THE CLEVER MOUSE a GRUFFALO´S CHILD.

https://www.zaedno.org/home-kamaradi/391-vyhlaseni-vysledku-souteze-2017

Všem zúčastněným gratulujeme.

Mgr. Lucie Jílková