Zeměpis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZEMĚPIS

 1. Jižní Evropa
 2. Západní Evropa
 3. Severní Evropa
 4. Východní Evropa
 5. Střední Evropa
 6. ČR – fyzicko-geografická charakteristika, obyvatelstvo
 7. Severní Amerika
 8. Latinská Amerika
 9. Afrika
 10. Austrálie a Oceánie, polární oblasti
 11. Rusko
 12. Východní Asie
 13. Jižní a jihovýchodní Asie
 14. Západní Asie
 15. Střední Asie
 16. Georeliéf a pedosféra
 17. Geografie jako věda, vesmír
 18. Tvar a pohyby Země
 19. Kartografie
 20. Atmosféra, meteorologie
 21. Litosféra
 22. Hydrosféra
 23. Biosféra
 24. Globální problémy světa
 25. Zemědělství, lesnictví, rybolov
 26. Těžba surovin, energetika, průmysl
 27. Doprava a cestovní ruch
 28. Obyvatelstvo
 29. ČR-socioekonomická charakteristika
 30. Konfliktní oblasti světa