Základy společenských věd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 

 1. PSYCHOLOGIE – Psychologie jako věda
 1. PSYCHOLOGIE (Psychické procesy – vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč)
 1. PSYCHOLOGIE (Psychické procesy – paměť, motivace)
 1. PSYCHOLOGIE (Psychické vlastnosti – schopnosti a učení)
 1. PSYCHOLOGIE (Psychické vlastnosti – temperament)
 1. PSYCHOLOGIE (Psychologie osobnosti)
 1. PSYCHOLOGIE (Sociální psychologie)
 1. SOCIOLOGIE (Sociologie jako věda)
 1. SOCIOLOGIE (Socializace a sociální struktura)
 1. SOCIOLOGIE (Sociální skupiny) 
 1. POLITOLOGIE (Stát a národ)
 1. POLITOLOGIE (Právní základy státu)
 2.  POLITOLOGIE (Politika) 
 1. POLITOLOGIE (Demokracie) 
 1. PRÁVO (Pojem a význam práva, systém práva, právní vztahy) 
 1. PRÁVO (Občanské právo)
 1. PRÁVO (Trestní právo) 
 1. PRÁVO (Rodinné právo a pracovní právo) 
 1. EKONOMIE (Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy) 
 1. EKONOMIE (Trh a tržní systém) 
 1. EKONOMIE (Trh peněz) 
 1. EKONOMIE (Trh práce)
 1. EKONOMIE (Úloha státu v tržní ekonomice) 
 1. FILOZOFIE (předmět, základní pojmy, východiska, disciplíny…)
 1. STAROVĚKÁ FILOZOFIE
 1. FILOZOFIE STŘEDOVĚKU A RENESANCE
 1. FILOZOFIE v 18. a 19. STOLETÍ
 1. FILOZOFIE VE 20. STOLETÍ a SOUČASNÁ FILOZOFIE
 1. ETIKA
 2.  ESTETIKA