Matematika

Základní škola a Gymnázium Vodňany

Maturitní okruhy z MATEMATIKY pro školní rok 2023–2024

 1. ROVNICE
 2. MOCNINY
 3. ELEMENTÁRNÍ FUNKCE
 4. GONIOMETRICKÉ FUNKCE
 5. KRUŽNICE, KRUH, JEJICH ČÁSTI
 6. SHODNÁ ZOBRAZENÍ
 7. POSLOUPNOSTI
 8. TĚLESA
 9. ČÍSELNÉ OBORY
 10. PODOBNOSTI
 11. MATEMATICKÉ VÝRAZY
 12. NEROVNICE
 13. HYPERBOLA A KRUŽNICE
 14. TRIGONOMETRIE
 15. KOMBINATORIKA
 16. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA
 17. TROJÚHELNÍK, ČTYŘÚHELNÍK
 18. NEKONEČNÉ ŘADY
 19. KOMPLEXNÍ ČÍSLA
 20. SOUSTAVY ROVNICE A NEROVNIC
 21. TEORIE MNOŽIN
 22. ZÁKLADY DIFERENCIÁLNÍHO POČTU
 23. VÝROKY, MATEMATICKÉ DŮKAZY
 24. ZÁKLADY INTEGRÁLNÍHO POČTU
 25. ANALYTICKÁ GEOMETRIE PŘÍMKY
 26. MATEMATIKA VE SLOVNÍCH ÚLOHÁCH
 27. GEOMETRIE V PROSTORU
 28. ELIPSA A PARABOLA