Fyzika

Fyzika – maturitní témata

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

FYZIKA

č. Část A Část B
1. Obvod se střídavým proudem Akustika
2. Kinematika přímočarého pohybu Stavba kapalin
3. Pohyb po kružnici Kvantová fyzika
4. Dynamika přímočarého pohybu Elektromagnetické jevy
5. Mechanická práce a energie Oko pohledem optiky
6. Otáčivý pohyb Zrcadla v optice
7. Gravitační pole Výroba elektrické energie
8. Tepelné děje v plynech Elektrické pole                   
9. Vrhy těles Elektrický proud
10. Proudění tekutin  Spotřeba elektrické energie
11. Tlak v tekutinách Elektromagnetické záření
12. Teplotní roztažnost Magnetické pole
13. Vnitřní energie Odraz a lom světla
14. Změny skupenství Vlnová optika
15. Obvod se stejnosměrným proudem Kinetická teorie látek
16. Skládání a rozklad sil Optické čočky
17. Kondenzátory Astrofyzika
18. Elektrické sítě Mechanické vlnění
19. Kmitání Polovodiče
20. Stavba pevných látek Hybnost tělesa