Dějepis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024                          

 1. Historie a její pomocné vědy, vývoj lidské společnosti v pravěku
 2. Starověké orientální despocie
 3. Vývoj starověké řecké společnosti, řecká kultura
 4. Vývoj římské společnosti, římská kultura
 5. Raný středověk
 6. Slované a jejich první státní útvary, Slované na našem území
 7. Přemyslovský stát
 8. Vrcholný středověk v Evropě
 9. Lucemburkové na českém trůně
 10. Husitství, doba pohusitská / do r. 1526/
 11. Humanismus a renesance, zámořské objevy, nástup novověku
 12. Nástup Habsburků na český trůn; Třicetiletá válka a její důsledky
 13. Reformace, protireformace, barokní kultura
 14. Vznik a vývoj USA
 15. Nizozemská a anglická buržoazní revoluce
 16. Velká francouzská revoluce a Napoleon Bonaparte
 17. Evropa od Vídeňského kongresu do r. 1848
 18. České země v 18. a 19. století
 19. Svět v období 18. a 19. století, průmyslová revoluce
 20. První světová válka a její důsledky
 21. Svět mezi dvěma světovými válkami
 22. Vznik Československa a jeho vývoj ve 20. a 30. letech 20. století
 23. Druhá světová válka v Evropě a ve světě, naše země za války
 24. Poválečný vývoj v naší zemi
 25. Svět po 2. světové válce