Biologie

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

BIOLOGIE

 1. Rozdělení biologických věd, metody výzkumu v biologii
  Vývoj biologického poznávání- historický přehled
  Obecné znaky živých organismů Podbuněčné organismy-viry a fágy
 2. Vznik Země a mineralogie
 3. Obecná ekologie- populace, biocenozy, ekosystémy
 4. Petrologie a pedologie
 5. Zoologie a zoologické vědy. Zoologický systém- obecně. Podříše prvoci. Mnohobuněční- diblastica- obecné znaky a systém
 6. Prokaryotní buňka-stavba a funkce
  Systém prokaryot. Bakteriologie Eukaryotní buňka-stavba a funkce
 7. Genetika- klasická
 8. Geologické děje a hydrogeologie
 9. Antropoekologie- člověk a životní prostředí.
 10. Triblastica- obeně. Systém- ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši,klepítkatci.
 11. Genetika- molekulární
 12. Kmen členovci- obecné znaky a systém
 13. Obratlovci bezblaní- systém
 14. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla- opěrná a pohybová
 15. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla- cévní a mízní.
 16. Vyšší rostliny-systém
  Rostliny nahosemenné a krytosemenné
 17. Kmen strunatci- obecné znaky. Systém pláštěnci, bezlebeční. Obratlovci obecné znaky
 18. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla-trávicí a vylučovací
 19. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla-dýchací a kožní
 20. Botanika-charakteristika a členění botanických věd
  rostlinná buňka a pletiva Organologie-vegetativní a generativní orgány rostlin
  Základy rostlinné fyziologie
 21. Obratlovci blanatí- systém
 22. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla- nervová a hormonální
 23. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla- receptory a smyslové orgány
 24. Anatomie, morfologie a fyziologie orgánových soustav lidského těla-pohlavní. Rozmnožování a ontogenetický vývoj člověka
 25. Rostlinná taxonomie a systém
  Podříše nižších rostlin-obecné znaky a systém Rostliny výtrusné