Adaptační kurz I.NG

   Dne 6. září jsme dorazili do školy na osmou hodinu, kde jsme hráli stmelovací hry. Asi po čtyřech vyučovacích hodinách nás vyzvedli Pepa Prokeš a Šimon Pužej a šli jsme na faru. Hned po příchodu jsme se vydali na procházku kde jsme hráli různé hry jako: bang, bomba a štít atd. Cestou zpátky jsme hráli hru “kámen, kámen, kámen,, a výherci byli sladce odměněni. Když jsme se vrátili, tak jsme se ubytovali a zapálili oheň, kde jsme pekli buřty, chléb, rohlíky, marshmallowny a papriku. Ve volném čase jsme hráli fotbal či debatovali. Později jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme seděli v kruhu a Pepa Prokeš se nás ptal na různé otázky. Po tomto shromáždění a několika dalších hrách jsme se pustili do nošení matrací do pokojů. Nakonec jsme šli při svíčkách do kostela, kde nám Pepa Prokeš přečetl příběh. Poté jsme psali dopis sami sobě, který otevřeme až v oktávě.

Při příchodu zpět na faru nám do večerky zbývalo trochu času, který jsme využili každý po svém.

Probudili jsme se a šli jsme na indiánskou rozcvičku a poté na snídani, ke které byly buchty a čaj. Po výborné snídani jsme hráli na školu a na loď a znovu na školu. Po těchto hrách jsme měli relaxační program a rozloučení a poté jsme šli do školy na oběd a domů.

Hodnocení: Myslím, že se nám Všem program líbil, děkujeme!

Josef Votrubec (I.NG)

Dne 1. září jsme se sešli v nové třídě – primě. Někteří jsme se znali, s některými jsme se viděli poprvé. Týden na to následoval adaptační kurz, abychom jsme se jako celá třída poznali.  Kurz byl ve škole a na vodňanské faře. Hráli jsme seznamovací hry, opékali špekáčky… a poté jsme na faře přespali. Všichni jsme si to moc užili. Myslím, že budeme super třída.

Gabriela Valentová (I.NG)