Lyžařský kurz 2022

Tercie & Kvarta

     Na lyžařský kurz jsme přijeli odpoledne v neděli šestého března. Odnesli jsme si věci na pokoje v hotelu Churáňov a než jsme si vůbec stihli vybalit, šli jsme v lyžařské výstroji s výzbrojí v rukou ven a rozdělovali se do družstev. Dohromady se utvořily čtyři skupinu, přičemž dvě nejméně zdatné jezdili celou dobu pospolu. Tu nejzkušenější vedl a učil pan zástupce Schacherl, pojmenoval ji „červené družstvo“. Tzv. „modré družstvo“, které tvořili skvělí, avšak méně zdatní lyžaři si vzala pod křídla paní učitelka Melounková. Zbývají studenti, kteří nikdy dříve nestáli na lyžích, popřípadě si nic nepamatovali. Ty zaučoval pan učitel a vedoucí kurzu Kubelka spolu s paní učitelkou Novákovou. Po nějaké době, když už znali základy, jsme jim taktéž přiřadili barvu, stalo se z nich „žluté družstvo“.

            Po rozdělení se červené a modré družstvo přesunulo na sjezdovku „U Hořejšů“, nacházející se přímo nad hotelem, aby si učitelé mohli prohlédnout, jak jezdíme a zda patříme do zvoleného družstva. Během kurzu se přesouvalo pouze na vyšší úroveň, to ale až později. Po dvou jízdách jsme se vrátili do hotelu na svačinu a po zbytek dne jsme měli volno na vybalení a aklimatizaci.

            V pondělí dopoledne jelo skibusem červené a modré družstvo rovnou na sjezdovku „Kobyla“. Ostatní zůstali „U Hořejšů“. Odpoledne se modré družstvo vydalo v čele s panem Kubelkou na běžky, na kterých valná většina stála poprvé. Druhý den, v úterý, se vše opakovalo, na běžky však šlo družstvo žluté. V tento den se taktéž večer zpívalo.

            Středa se stala dnem odpočinkovým, na svah jsme proto jeli pouze dopoledne, vyjma družstva červeného, které se taktéž nevyhnulo běžeckým lyžím. Na konci zaučování se běžkám si každá skupinu zkusila stíhací závod o délce přibližně jeden kilometr. Odpoledne, po prodlouženém klidu, jsme šli na procházku. Naším cílem byla meteorologická stanice Churáňov. Večer proběhlo dobrovolné večerní lyžování.

            Ve čtvrtek se již všechna družstva mačkala ve skibusu cestou ke sjezdovce „Kobyla“. Odpoledne jsme dostali na svahu naprostou svobodu a mohli jsme si jezdit, jak se nám jen zachtělo, samozřejmě s apelem na bezpečnost nás i lidí okolo. Večer byl společenský, hráli jsme různé hry.

            Pátek byl naším posledním dnem. Před odjezdem jsme si museli zabalit, proto dopoledne nebylo mnoho času, tudíž jsme zůstali pouze „U Hořejšů“, kde jsme si zakoupili náš poslední skipas tohoto lyžařského kurzu. Sjížděli jsme opět svobodně a bezpečně.

            Za obě třídy si dovolím říct, že jsme si kurz velice užili a přiučili se mnoho nového, popřípadě si dokonce i zamilovali lyžování. Hotel byl příjemný a vařili zde dobře. Do čtvrtka nám dělal společnost vtipný barman, se kterým mnoho z nás zažilo spoustu zábavy. Zkrátka jsme velice vděční, že jsme měli možnost mít lyžák a že nám byl s dvouletým zpožděným vynahrazen, takové štěstí mnozí neměli. Za studenty děkuji všem vyučujícím, kteří s námi na kurzu dobrovolně strávili skvělých pár dní.

Jakub Vlček, IV.NG

Zprávičky z lyžáku 8. 3. 2022

Ubytování na hotelu Churáňov je velice příjemné a počasí nám přeje. Jsme rozdělení na čtyři družstva, ve kterých se pohybujeme na sjezdovkách. Ve volných večerech s kamarády hrajeme hry, navštěvujeme se na pokojích a odpočíváme. Již v tento moment máme plno zážitků a přiučili jsme se mnoho nového.                                                                              červené družstvo