Maturitní zkoušky – Zkušební schéma jaro 2021

ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

Datum konání zkouškyZkušební předmětZahájení zkouškyČasový limit
24. 5. 2021Matematika8:00135 min.
24. 5. 2021Anglický jazyk13:30110 min. (40 + 70 min.)
25. 5. 2021Český jazyk a literatura8:0085 min.
26. 5. 2021Matematika rozšiřující8:00150 min.
26. 5. 2021Německý jazyk13:00110 min. (40 + 70 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Datum konání zkouškyZkušební předmětZahájení zkouškyČasový limit
7. 7. 2021Matematika8:00135 min.
7. 7. 2021Anglický jazyk13:30110 min. (40 + 70 min.)
8. 7. 2021Český jazyk a literatura8:0085 min.
9. 7. 2021Matematika rozšiřující8:00150 min.
9. 7. 2021Německý jazyk13:00110 min. (40 + 70 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.

Základní škola a Gymnázium Vodňany