Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole do 1. března 2021.

  •  

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

5. 5. 2021 (1. termín)

6. 5. 2021 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků

Kritéria 8 letý obor aktualizace–  ke stažení


Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

3. 5. 2021 (1. termín)

4. 5. 2021 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté) – 30 žáků

Kritéria 4 letý obor aktualizace–  ke stažení