Vícejazyčnost je bohatství 2019

Stejně jako v předchozích dvou letech se i letos zapojilo naše gymnázium do soutěže časopisu Kamarád, věnovanému vícejazyčnosti a multikulturní výchově. Před dvěma lety vyhrála současná kvinta se svým projektem v němčině třídní výlet do Techmánie v Plzni.

Letos jsme pracovali na projektech celé září, neboť uzávěrka soutěže byla již 11. 10. 2019. Téma tohoto ročníku „Významné osobnosti národů“ nás inspirovalo k zajímavým projektům. V hodinách německého jazyka a při kroužku němčiny jsme projekty vymýšleli a plánovali, v hodinách estetické výchovy pak tvořili žáci jejich výtvarnou podobu, následně jsme pak dotvářeli jejich konečnou podobu v jazycích: českém, německém, anglickém, u některých dokonce i slovenském a ukrajinském. Mým hlavním cílem bylo dětem opět ukázat, že i s málem lze vytvořit mnoho. Důležité je mít zajímavý nápad a prodat znalosti, které poctivě nabyly v hodinách němčiny :o) Usiluji o to, aby němčina obstála v konkurenci angličtiny a děti také bavila. Navrhla jsem dětem několik osobností z německy mluvících zemí, které svými vynálezy a díly výrazně ovlivnily celý svět, například Wilhelm Conrad Röntgen, Johannes Gutenberg či bratři Grimmové.

V tercii vznikly velmi zajímavé příspěvky do soutěže, žáci pracující většinou ve dvojicích vytvořili například: kartonovou perníkovou chaloupku s cizojazyčnými medailony o bratrech Grimmech a jejich pohádkách, Karkulčin košíček s rozstřihanou krátkou pohádkou v němčině, kartonový Gutenbergův prvotisk, rentgenový snímek lidské kostry na pauzovacím papíře s popisky kostí v němčině a informacemi o vynálezu rentgenu i o jeho autorovi a další.

Do soutěže jsem ale chtěla zapojit také sekundu, která s němčinou letos v září teprve začala a má tedy velmi malou slovní zásobu. Vymysleli jsme tedy projekt jazykově méně náročný. Při estetice děti natiskly na balicí papír barevné iniciály, z nichž jsme složili jméno autora knihtisku „GUTENBERG“ a slovo „BUCHDRUCK“. Při kroužku němčiny pak žáci hledali v německo-českém slovníku ke každému tištěnému písmenu slova a vytvářeli z nich na jeden plakát „slovní hady“ a na druhý wordcloudy, což je velmi bavilo. Hotové wordcloudy pak vlepovali do vytvořeného plakátu. Žáci byli nadšeni, protože po měsíci němčiny již dokázali vytvořit vlastní projekty a něco nového se zábavnou formou naučili.

Zajímavý soutěžní příspěvek vyrobila také Angelina Shcherbanyuk z kvarty, která zpracovala na kartonovou boxerskou rukavici medailon o ukrajinském boxerovi v češtině, ukrajinštině, němčině a angličtině.

Veškeré tvoření jsme si velmi užili a věřím, že mělo velký smysl. Děkuji všem mým žákům a obzvláště pak kolegyním Petře Dudákové a Míše Kovaříkové za pomoc s projekty v estetické výchově.

                                                                                                                  Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.