Adaptační kurz I.NG + foto

Ve dnech 16. a 17. 9. se uskutečnil adaptační kurz třídy I. NG. Cílem kurzu bylo, abychom se všichni lépe poznali a vytvořili dobrý třídní kolektiv.

Program kurzu byl pestrý. První den dopoledne jsme se snažili pomocí zábavného kvízu, který pro nás připravila naše třídní učitelka Andrea Randáková, poznat lépe Vodňany, město, kde budeme studovat. A protože zde většina z nás nebydlí, byly některé otázky opravdovým oříškem k rozlousknutí.

Odpoledne jsme se vydali na Lomeček, kde pro nás tentokrát program a různé hry, při kterých jsme měli možnost se lépe poznat, připravil P. Josef Prokeš se svými pomocníky. Hry pokračovaly ještě po večerním táboráku, ale začal nás strašit déšť, a tak jsme se odebrali do svých pokojů a připravili se na noc.

Ráno jsme se probudili do uplakaného dne a déšť ovlivnil i zbylý dopolední program. Náladu nám to ale nepokazilo, i když zpět do Vodňan jsme museli jet autobusem.

Adaptační kurz se nám tedy vydařil a naše prima je PRÍMA.

                                                                                                                                         I. NG a A.Randáková