Beseda s absolventy

Na gymnáziu proběhla beseda s loňskými absolventy školy, které se zúčastnili naši budoucí maturanti.