Konference ve slovinském Šentjernej

     Na konferenci, která proběhla ve čtvrtek 13. 12. 2018 ve slovinském městě Šentjernej, jsme prezentovaly naši práci v projektu Honey Story. Spolu s naší školou se projektu zúčastnily školy ze Slovinska, Srbska, Chorvatska a Bosny. U nás do něho byly zapojeny dvě třídy našeho gymnázia – prima a sekunda. Jejich zástupci byli na konferenci s námi a byli ubytováni v rodinách dětí, které v září hostili ve Vodňanech. V prezentaci jsme představily veškeré aktivity, workshopy a také i výrobky, které jsme se svými žáky za pomoci dalších kolegů vytvořily. Všichni zúčastnění měli možnost si tyto předměty prohlédnout na naší nástěnce a stole, které jsme den před konferencí připravili ve vestibulu místního kulturního centra.

     Co jsme tedy vlastně prezentovaly? Zde jsou ve zkratce představeny všechny aktivity projektu „Honey story“ včetně fotografií:

    Začali jsme návštěvou včelína. Třída sekunda si zde měla možnost vyzkoušet včelařské ochranné pomůcky, podržet si včelí plástev a odvážlivci si mohli také podržet v ruce včelu.

     Evropský den jazyků jsme v hodinách anglického jazyka oslavili tím, že jsme vyhledávali informace o včelách a vyplňovali pracovní listy. Ve skupinách jsme vyrobili puzzle a sestavili z nich úly. Dokonce jsme si zazpívali píseň se včelími loutkami.

    Při hodinách českého jazyka jsme si v primě četli pohádky a příběhy ze života včel. Při čtenářské dílně jsme diskutovali o jejich významu. Děti malovaly obrázky, ze kterých vzniklo pěkné včelí pexeso a leporelo, které zůstanou žákům k dispozici.

     Včelí tematice se žáci věnovali také při hodinách estetické výchovy. Stejný obraz se snažili zachytit ze dvou různých perspektiv – z pohledu člověka a z pohledu včely.

    V primě rovněž proběhla zajímavá přednáška. Zkušený včelař naše žáky zasvětil do včelí problematiky a pustil jim poučné video. Získané vědomosti si děti zaznamenávaly (například do myšlenkových map) a ověřily si je v připravených pracovních listech.  V rámci této přednášky měli také i ostatní žáci ZŠ a gymnázia možnost se o přestávkách dozvědět mnoho zajímavého o životě tohoto pozoruhodného hmyzu na zapůjčených panelech.

     V jihočeském kraji probíhala fotografická soutěž, které se naše škola zúčastnila. Studentka Karolína Lencová vyhrála první cenu a pořadatel soutěže ji přijel osobně pogratulovat a odměnit medovými dárky.

     Včelí motivy jsme se snažili najít také v české poezii. Žáci sekundy sestavili z úryvků básní a vlastních ilustrací netradiční sbírku poezie.

    Během estetické výchovy zpracovala prima plakát zobrazující obří plástev se včelami v jejich různých životních rolích. Tato práce tvořila centrální část naší nástěnky ve Slovinsku.

     Velké oblibě studentů se těšil náš říjnový workshop vaření. Z nakoupených surovin žáci vařili medové dobroty. Mladší žáci napsali recepty, starší je pak překládali do německého a anglického jazyka. Z receptů vznikla česko-německo-anglická Medová kuchařka. Žáci vytvořili medové menu – připravili chléb s máslem a medem a medový čaj, pekli medové perníčky, vařili kuře na medu s těstovinovým salátem či rýží, nechyběla ani dýňová polévka a medové müsli. Žáci si to velmi užili a po vaření jsme všechny dobroty s chutí snědli. Hotové kuchařky jsme vezli do Slovinska jako dárky.

     V hodinách jazyků se rádi učíme hrou, proto jsme si vyrobily hru dobble s motivy zvířat, ovoce, jídla či oblečení.  Vhledem k letošnímu projektu jsme se rozhodly vyrobit také i dobble včelí. Obrázky si namalovaly děti samy. 

     Těsně před konferencí si žáci primy v rámci dalšího workshopu vyráběli ozdoby a svíčky ze včelího vosku. Byla to pro ně další zajímavá zkušenost a také i příležitost si v tomto adventním čase vyrobit dárečky pro své nejbližší.

     Díky tomuto projektu se žáci naučili ledacos nového a užili si workshopy i projektové dny. Mnozí studenti přiznali, že si teprve díky tomuto projektu uvědomili, jak moc důležité včely pro náš život na zemi jsou. Také jsme měli příležitost seznámit se s mnoha zajímavými lidmi a získat nové kontakty.     

     Naše velké poděkování za pomoc patří kromě žáků primy a sekundy také Zuzce Libičové (estetická výchova), Marušce Karfíkové (kniha poezie) a Ivě Kalivodové (za práci na dobblu a pomoc s prezentací).

Další informace o probíhajících projektech naleznete v záložce “projekty” – “eTwinning”.

                                                                                Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D. a Mgr. Petra Kochrdová

 

Odkaz na reportáž ve slovinské TV: 

http://vaskanal.com/novice/novice/29710-medena-zgodba-povezala-pet-sol.html

O konferenci se psalo i v tamních novinách:

https://www.dolenjskilist.si/2018/12/14/210812/novice/dolenjska/Vse_leto_ustvarjajo_Medeno_zgodbo/