Preventivní program Třída jako kolektiv v I. NG

      Dne 13. 11. se uskutečnil preventivní program pro třídu I. NG. První hodinu jsme se seznámili s Barčou a Evčou, které si pro nás připravily program. Druhou hodinu jsme hráli hru, při které jsme se museli dostat po židlích přes celou třídu. Třetí hodinu jsme hráli další hry a čtvrtou hodinu jsme si povídali a rozloučili jsme se.                                                                                        

                                                                                                                                               Sára Šídlová

     Prima se letos poprvé zúčastnila preventivního programu, a to konkrétně s názvem Třída jako kolektiv. Lektorky se snažily během první části programu žáky poznat, hodně si s nimi povídaly. V připravené hře o ztroskotané lodi v moři pak velmi efektivně přiměly primány k vytvoření společné taktiky a vzájemné spolupráci. Také s nimi pohovořily o vztazích, toleranci, pomoci nemocným spolužákům a kázni ve třídě. Při závěrečném hodnocení programu se ukázalo, že splnil jejich prvotní očekávání „zabavit a nenudit“ a že si celé dopoledne třída velmi užila. Nejvíce se v primě líbila zmíněná hra, při níž se žáci museli pomocí židlí – trosek lodi dostat přes celou třídu – moře ven na chodbu – na pevninu. A to vše v naprostém tichu! Při promluvení či porušení pravidel „trosečníkům“ ubývaly židle. Primánci to ale zvládli, navzájem spolupracovali a nikoho nenechali ani utopit, ani sežrat žralokem :o)

      Z perspektivy třídní učitelky hodnotím program jako velmi zdařilý. Pomohl žákům lépe se navzájem poznat, nastavit ve třídě některá další pravidla, říci nahlas leccos důležitého a věřím, že je motivoval také k zájmu o spolužáky.

                                                                                                                        Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.