Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

16. 4. 2019 (1. termín)

17. 4. 2019 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení – Gymnázium – osmileté 2019-2020 – pdf ke stažení


Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

12. 4. 2019 (1. termín)

15. 4. 2019 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté) – 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení – Gymnázium – čtyřleté 2019-2020 – pdf ke stažení