Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

16. 4. 2019 (1. termín)

17. 4. 2019 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro 8-letá gymnázia – 2018/2019 – pdf ke stažení


Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

12. 4. 2019 (1. termín)

15. 4. 2019 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
obor 79-41-K/81 (4-leté) – 20 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro 4-letá gymnázia – 2018/2019 – pdf ke stažení