Maturitní zkoušky – Jednotné zkušební schéma jaro 2019

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK
SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+
JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

  1. Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák
    dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
  2. Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

 

 

Datum
konání
zkoušky
Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení
přípravy
v učebně (1)
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky (2)
Ukončení
zkoušky
v učebně
10. 4. 2019 Český jazyk a literatura písemná práce 12:30 12:45 14:35 14:40
11. 4. 2019 Anglický jazyk písemná práce 8:00 8:15 9:15 9:20
2. 5. 2019 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:15 10:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
3. 5. 2019 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:30 9:35
6. 5. 2019 Matematika + didaktický test 10:00 10:15 12:45 12:50