Maturitní zkoušky – Jednotné zkušební schéma

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK
SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+
JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2018

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

  1. Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák
    dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
  2. Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.
Datum
konání
zkoušky
Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení
přípravy
v učebně1)
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky2)
Ukončení
zkoušky
v učebně
11. 4. 2018 Český jazyk a literatura písemná práce 12:00 12:35 14:05 14:10
2. 5. 2018 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:00 10:05
Anglický jazyk písemná práce 12:15 12:30 13:30 13:35
3. 5. 2018 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:15 9:20
4. 5. 2018 Anglický jazyk didaktický test 8:00 8:15 10:05 10:10