Úspěchy ve školním roce 2016/2017

 

Krajské kolo olympiády z českého jazyka Vanda Piačková 3. VG 1. místo
Okresní kolo olympiády z anglického jazyka Antonín Záhorka II. NG 2. místo
Okresní kolo olympiády z anglického jazyka Radek Brabenec II. NG 3. místo
Okresní kolo olympiády z anglického jazyka Jakub Mikeš IV.NG 3. místo
Krajské kolo Bobříka informatiky Vanda Piačková 3. VG 2. místo
Okresní kolo olympiády ze zeměpisu Michal Sellner I. NG 2. místo
Okresní kolo olympiády ze zeměpisu Radek Brabenec II. NG 2. místo
Okresní kolo olympiády ze zeměpisu Tina Zuzaňáková III. NG 3. místo
Okresní kolo olympiády ze zeměpisu Anna Hunešová  4. VG 2. místo
Okresní kolo olympiády v matematice Antonie Hynková III. NG 1. místo
Okresní kolo Pythagoriády Radek Brabenec  II. NG 2. místo
Okresní kolo olympiády ve fyzice Václav Veselý III. NG 3. místo
Okresní kolo finanční gramotnosti Eliška Lohonková II.NG 1. místo