Proč se učit ruský jazyk

  1. Stejná jazyková skupina.Stejně jako čeština, i ruština patří do skupiny takzvaných slovanských jazyků. Je tedy češtině velmi podobná. Kdo se naučí azbuku a navykne výraznému ruskému přízvuku, ten velmi brzy začne rozumět. Ostatně nejenom gramatika, ale i slovní zásoba je velmi podobná té naší.
  2. Ekonomické důvody. Mnoho velkých firem vlastněno nebo vedeno Rusy. Znalost ruského jazyka vám tedy může sloužit jako významná konkurenční výhoda v boji o zaměstnání. Podnikáte? Vězte, že ruská komunita skýtá potenciál nejenom kvalitních pracovníků, ale také velkého množství nových zákazníků.
  3. Kulturní podobnost vs. kulturní rozdílnost.Vzhledem k jazykové provázanost ruského a českého národa, geografické blízkosti a společné historii není divu, že si jsme kulturně podobní. Na druhou stranu existuje mnoho zajímavých prvků ruské kultury, které v té naší nenajdete a které by Vás mohly obohatit.
  4. Velké množství rodilých mluvčích.Ruštinou hovoří zhruba 285 milionů obyvatel naší planety. To už je slušné číslo, nemyslíte?
  5. Cestování. Že se domluvíte anglicky? Ne vždycky. Zejména v kontaktu se starším obyvatelstvem a v chudších oblastech na to nespoléhejte. Také azbuka vám to může pěkně zavařit. Bez ohledu na politickou situaci a světové dění však skýtá mnoho krás.
  6. TOP 5 nejrozšířenějších jazyků.Ať už si o ruštině myslíme, co chceme, faktem je, že se jedná o jeden z 5 nejrozšířenějších jazyků na světě.
  7. Velmi hodnotná literární díla a skvělé divadelní hry.Tolstoj, Puškin, Dostojevski, Čajkovski, Pasternak.. Těch slavných ruských jmen, která se neodmyslitelně pojí se světem kultury je nepřeberné množství. A není nad to, si tato slavná díla přečíst nebo vyslechnout v originále.
  8. V kombinaci s angličtinou vám dá skvělý světový základ. S angličtinou pochodíte ve většině zemí na západ a na sever od nás. S ruštinou zase ve většině států na východ. Pak už vám zbývá přidat jen francouzštinu nebo španělštinu pro jih a máte vystaráno.