Jak projekt probíhá

Naši školu navštíví šest až osm stážistů z různých koutů celého světa. Jsou to nejen vysokoškolsky vzdělaní, ale také zodpovědní lidé. Prostřednictvím připravených prezentací se nám pokusí zprostředkovat sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci ve své zemi. Studenti tak budou moci srovnávat prezentované země s ČR. Během celého týdne budou mít možnost zhlédnout řadu zajímavých přednášek, ať už z oblasti historie, geografie, módy, tradic či zvyků. Stážisté žákům poskytnou příležitost k uplatnění znalostí angličtiny a k zapojení do diskuzí. Jeden den v týdnu probíhá tzv. Global village, kdy si stážisté připraví stánky reprezentující své země. Součástí bývá též ochutnávka národních jídel.