27. 06.Informační schůzka pro první ročníky 2024/2025

Formulář pro potřeby matriky k vyplnění on-line: Matrika – údaje

Přihláška na druhý cizí jazyk – tisk: Přihláška na druhý cizí jazyk 

ISIC žádost- tisk: ISIC-zadost

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA
PRO BUDOUCÍ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků,
nezletilí žáci,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků gymnázia pro školní rok 2024/2025, která se bude konat ve čtvrtek 27.června 2024 od 16:00 hodin v pavilonu X, v ulici na Bavorovské 1046, v areálu Základní školy a gymnázia Vodňany. Na setkání bychom vám rádi předali informace týkající se nástupu do školy, stravování, vystavení ISIC karty.

Přineste si s sebou částku 350 Kč (mějte ji přesně nachystanou) pro vystavení ISIC karty. ISIC karta umožňuje vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy (spuštěno v daném školním roce).

Rodičům budou předány další informace týkající se nástupu do školy (první školní den, učebnice, školní psycholog ad.), stravování, nabídky volnočasových aktivit apod. Žáci VG budou psát rozřazovací jazykové testy – všichni z anglického jazyka a ti, kteří si zvolí jako druhý cizí jazyk němčinu, i test z němčiny. Španělština se otvírá pro začátečníky, test se tedy nepíše. Na informativní schůzku přijďte rozhodnutí, který druhý cizí jazyk budete studovat (německý nebo španělský); přineste s sebou vyplněný a podepsaný formulář (Přihláška druhý cizí jazyk). Žáci NG (po 5. třídě ZŠ) píší pouze rozřazovací test z anglického jazyka.

Před nebo po napsání testu se budou všichni žáci fotografovat na ISIC kartu.

Informační schůzky jsou organizovány pro:

  •  první ročník nižšího stupně gymnázia – I.NG/prima (po 5. třídě ZŠ, osmiletý obor),
  • první ročník vyššího stupně gymnázia 1.G4 (po 9. ročníku ZŠ, čtyřletý obor).

 S pozdravem                                                    Mgr. Barbora Křížková Louženská, v. r.
                                                                                              ředitelka školy

Doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
zástupce ředitelky školy