Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole do 1. března 2022.

  •  

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

19. 4. 2022 (1. termín)

20. 4. 2022 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků

Kritéria 8 letý obor–  ke stažení


Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

12. 4. 2022 (1. termín)

13. 4. 2022 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté) – 30 žáků

Kritéria 4 letý obor–  ke stažení